Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

 

Lyckade förändringar handlar om att inkludera och ha gemensamma bilder om vägen framåt.

 

Olika perspektiv behöver tas tillvara och bred involvering ger bättre resultat. När din organisation behöver utvecklas kan Intill bidra. Få stöd i att omvärldsbevaka och lyfta blicken från det dagliga arbetet och stärka ditt strategiska arbete genom:

 

Strategiarbeten, verksamhetsutveckling och förändringsprocesser

Utredning och analys

Utbildningar och föreläsningar inom ledarskap, organisation och politiskt styrda organisationer

Intill AB

Ingrid Magnusson

tel 070-201 97 10

https://www.linkedin.com/in/ingrid-magnusson-59b03219/

epost ingrid@intillab.se

org 559171 - 4505

www.intillab.se