Om

Ingrid

Magnusson

Om Ingrid

 

Ingrid är strategisk och resultatorienterad med lång erfarenhet av förändringsledning och projektledning i stora offentliga organisationer och med många intressenter både i och utanför organisationen. Som person är hon öppen och inkluderande och har lätt att skapa goda relationer till medarbetare, kollegor och olika samarbetspartners.

 

Ingrid arbetar idag som konsult och rådgivare med uppdrag i stora offentliga organisationer och styrelseuppdrag i olika små och medelstora bolag. Är utbildad i styrelsearbete och diplomerad investerare. Har bland annat varit ordförande i investmentbolaget Asynjor Värmland.


Tidigare 20 års erfarenhet av ledande positioner i offentlig sektor och skapat vana av styrning och ledning i politiskt styrda organisationer och samspelet mellan politik och tjänstepersoner.

 

Ingrid har tidigare arbetat som Hälso- och sjukvårdschef med ansvar för Värmlands samlade hälso- och sjukvård. Rollen har inneburit att leda genom andra i en komplex kunskapsorganisation. Som hälso- och sjukvårdschef har Ingrid ansvarat för, och genomfört en rad större förändringsarbeten, blanda annat tagit fram en strategi för den framtida hälso- och sjukvården i Värmland. Erfarenheten som stabschef har inneburit ansvar för den samlade administrationen. Hon har i denna roll ansvarat för en administrativ översyn samt för ett projekt för verksamhetsövergången i samband med regionbildningen i Värmland.

Urval av erfarenheter

- Konsult och förändringsledare

- Styrelseordförande och styrelseledamot

- Landstinget i Värmland i roller som ekonomichef, hälso- och sjukvårdschef och stabschef

- Ekonomidirektör inom försvarssektorn

- Revisor i statsförvaltningen

Urval av genomförda förändringsprojekt

Elpriskompensation

Ersättningsmodeller 

Förstudie verksamhetssystem

Översyn av vårdval

Bokslut

Framtidens hälso- och sjukvård

Styrsystem och ekonomimodell

Utredningar och omvärldsanalyser

Ledningsgruppsutveckling

Intill AB

Ingrid Magnusson

tel 070-201 97 10

https://www.linkedin.com/in/ingrid-magnusson-59b03219/

epost ingrid@intillab.se

org 559171 - 4505

www.intillab.se