Ledarutveckling

Ledarutveckling


Ledarutveckling


Ledarskapet är förutsättningen för lyckade organisationer.


Intill kan ge dig som ledare stöd i ditt individuella ledarskap. Med lång erfarenhet av ledarskap i offentlig sektor kan vi bidra till det inkluderande och tillitsbaserade ledarskapet genom:


Individuell ledarcoachning och rådgivning till ledare

Mentorskap till nya och erfarna ledare

Föreläsningar om ledarskap

Personlig utveckling med hjälp av IDI (Interpersonal Dynamics Inventory)

Intill AB

Ingrid Magnusson

tel 070-201 97 10

https://www.linkedin.com/in/ingrid-magnusson-59b03219/

epost ingrid@intillab.se

org 559171 - 4505

www.intillab.se