Hem

Intill erbjuder tjänster inom ledarskap och organisationsutveckling

 

 

Intill

 

Intill arbetar med utveckling av ledarskap och organisationer och bidrar till ett inkluderande och tillitsbaserat ledarskap.

 

 En professionell, drivande och kompetent partner som finns bredvid dig när du behöver stöd i ditt lednings- och utvecklingsarbete.

.

Ledarutveckling

 

Ledarskapet är förutsättningen för lyckade organisationer. Intill kan ge dig som ledare stöd i ditt individuella ledarskap.

Grupputveckling

 

Öppenhet och tillit är grunden för ett bra samarbetsklimat och en effektiv grupp, men behöver kompletteras med både struktur och gemensamma värderingar.

Organisationsutveckling

 

Lyckade förändringar handlar om att inkludera och ha gemensamma bilder om vägen framåt.

Erfarenhet

 

Här finns lång erfarenhet av ledning och styrning, coachning, strategiarbeten, verksamhetsutveckling och utredningar. Främst inom offentlig sektor och politiskt styrda organisationer, men också för privata företag. God kunskap om arbete i ledningsgrupper med flera chefsled, med olika sammansättningar och på olika nivåer i organisationer.  Erfarenhet av kommunikativt arbete i stora organisationer och förmåga att se helheter och förstå system med ett utifrånperspektiv.

Strategiarbete

- Värmlands framtida hälso- och sjukvård

- Framtagande av koncept och idé för organisering av den framtida hälso- och sjukvården

- Kultur och ledarskapsinriktning

- Styrsystem och styrmodeller i stora politiskt styrda organisationer

- Ekonomistyrning och ekonomiska incitament

Verksamhetsutveckling

- Elpriskompensation

- Huvudprojektledning ersättningsmodeller 

- Förstudie verksamhetssystem

- Översyn ekonomifunktion

- Bokslutsarbete

- Översyn ekonomisk struktur

- Avveckling av kontanthantering (Götapriset)

- Leda förändringsarbete, t.ex. regionbildning

Utredning och analys

- Analys av demografiska och ekonomiska förutsättningar Ekonomiska jämförelseanalyser

- Utredning om stödverksamhetens organisering inom offentlig sektor

                      

 

Ledningsgruppsutveckling och chefscoachning

- Utveckling av ledningsgrupper för ökad tillit och samverkan.

- Mötesutveckling för ökad effektivitet.

- Mångårigt stöd till chefer i olika situationer, utveckling och avveckling.

- Certifierad handledare i IDI idi.se

Intill AB

Ingrid Magnusson

tel 070-201 97 10

https://www.linkedin.com/in/ingrid-magnusson-59b03219/


epost ingrid@intillab.se

org 559171 - 4505

www.intillab.se