Om

Ingrid


Magnusson


Om Ingrid


 

Ingrid är strategisk och resultatorienterad med lång erfarenhet av förändringsledning och projektledning i stora offentliga organisationer och med många intressenter både i och utanför organisationen. Som person är hon öppen och inkluderande och har lätt att skapa goda relationer till medarbetare, kollegor och olika samarbetspartners.

 

Under de senaste 15 åren har Ingrid arbetat i ledande positioner i offentlig sektor och har därför mångårig vana av styrning och ledning i politiskt styrda organisationer och samspelet mellan politik och tjänstepersoner.

 

Ingrid har arbetat som Hälso- och sjukvårdschef med ansvar för Värmlands samlade hälso- och sjukvård, såväl den i egen regi som den som utförs av privata vårdgivare inom ramen för vårdvalssystemet. Rollen har inneburit att leda genom andra i en komplex kunskapsorganisation. Som hälso- och sjukvårdschef har Ingrid ansvarat för, och genomfört en rad större förändringsarbeten, blanda annat tagit fram en strategi för den framtida hälso- och sjukvården i Värmland.

 

Erfarenheten som stabschef har inneburit ansvar för den samlade administrationen. Hon har i denna roll ansvarat för en administrativ översyn samt för ett projekt för verksamhetsövergången i samband med regionbildningen i Värmland.

Urval av tidigare yrkeserfarenheter


- Landstinget i Värmland i roller som

- Ekonomichef

- Hälso- och sjukvårdschef

- Stabschef

- Ekonomidirektör inom försvarssektorn

- Revisor i statsförvaltningen

Urval av genomförda förändringsprojekt


Framtidens hälso- och sjukvård

• Styrsystem och ekonomimodell

• Kontantlöst landsting

• Utredningar och omvärldsanalyser

• Ledningsgruppsutveckling

Intill AB


Ingrid Magnusson


tel 070-201 97 10

epost ingrid@intillab.se

org 559171 - 4505

www.intillab.se


Copyright @ All Rights Reserved