Ledarutveckling

Ledarutveckling


LedarutvecklingLedarskapet är förutsättningen för lyckade organisationer.


Intill kan ge dig som ledare stöd i ditt individuella ledarskap. Med lång erfarenhet av ledarskap i offentlig sektor kan vi bidra till det inkluderande och tillitsbaserade ledarskapet genom:


  • Individuell ledarcoachning och rådgivning till ledare
  • Mentorskap till nya och erfarna ledare
  • Föreläsningar om ledarskap
  • Personlig utveckling med hjälp av IDI (Interpersonal Dynamics Inventory)

Intill AB


Ingrid Magnusson


tel 070-201 97 10

epost ingrid@intillab.se

org 559171 - 4505

www.intillab.se


Copyright @ All Rights Reserved